Seite wählen

wortundtat wortundtat už pomáha viac ako 100 000 ľuďom

wortundtat english

wortundtat deutsch

Humanitárna organizácia wortundtat už viac ako 45 rokov pomáha ľuďom v najchudobnejších regiónoch sveta. Pomáhať začala v roku 1977 malomocným v indickom štáte Ándhrapradéš. Svoju činnosť tam rýchlo rozšírila a prevzala spoluzodpovednosť aj za diakonické zariadenie v Grécku. V Tanzánii pomáha wortundtat od roku 1996 pri realizácii rozsiahlej koncepcie verejného zdravotníctva, v Moldavsku od roku 2006 a v problémovej štvrti Dortmundu od roku 2009. wortundtat buduje a prevádzkuje vzdelávacie zariadenia, ponúka ambulantnú a nemocničnú liečbu, ako aj pomoc v sociálno-diakonickej oblasti. Príležitostne podporuje infraštruktúrne opatrenia a v prípade núdze nebyrokraticky stojí po boku štátnych humanitárnych pracovníkov, napríklad po prírodných katastrofách v oblastiach nasadenia. Okrem pomoci prežiť má wortundtat na zreteli ešte iné, rovnocenné želanie: Ľudia v núdzi majú počuť o kresťanskom presvedčení, ktoré motivuje humanitárnych pracovníkov, a majú spoznať význam Biblie a jej obsahu.

Pomoc k svojpomoci od začiatku

Organizácia neposiela do rozvojových regiónov Európanov, ale úzko spolupracuje s domorodcami a prenáša na nich zodpovednosť za realizáciu projektov. wortundtat pomáha nápadmi, know-how a finančnými prostriedkami. Za tie roky sa tento princíp osvedčil: wortundtat dnes poskytuje pomoc viac ako 100 000 ľuďom a tendencia je vzostupná. Experti na rozvojovú spoluprácu pravidelne označovali konanie organizácie wortundtat za príkladné. Všetky súkromné dary, ktoré organizácia dostane, odovzdáva v plnej výške na projekty. Všetky náklady na správu a styk s verejnosťou kryjú špeciálne dary.

Od jediného darcu k organizácii s mnohými podporovateľmi

Založenie organizácie wortundtat inicioval Heinz-Horst Deichmann († 2014), maloobchodník s obuvou z nemeckého Essenu, doktor medicíny a vyštudovaný teológ. Po návšteve Indie začal v spolupráci s organizáciou AMG India (Advancing the Ministries of the Gospel) budovať organizáciu wortundtat a stál v jej čele až do svojej smrti. Potom zodpovednosť za prácu organizácie wortundtat prevzal, spolu so svojou rodinou, Heinrich Deichmann, predseda správnej rady DEICHMANN SE, a pokračuje v nej v šľapajách svojho otca. 

Konto určené pre zbierku:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
a.s., pobočka zahraničnej banky
č.ú. 9000190001/1111 a č.ú. 9000190028/1111

Kontakt | Impresum

wortundtat všeobecná misijná spoločnosť o.z.
ul. Logistického parku 1
929 01 Dunajská Streda
Slovensko
IČ: 421 30 646
Registrovaná na MV SR pod č. VUS/1-900/90-31346

Tel.: +420 543 420 430, +420 543 420 209
Fax: +420 543 215 354

www.wortundtat.sk

Predseda predstavenstva občianskeho združenia wortundtat: pán Radovan Fojt
Podpredseda predstavenstva občianskeho združenia wortundtat: pán Jaroslav Mitáš